Priser och avgifter

Medlemsavgiftereuro
Anslutningsavgift familjens första medlem140
Anslutningsavgift make/maka/sambo0
Anslutningsavgift junior0
Anslutningsavgift ungdom100
Anslutningsavgift senior100
Anslutningsavgift person utan åländsk anknytning500
Årsavgift familjens första medlem73
Årsavgift make/maka/sambo33
Årsavgift senior över 70 år35
Årsavgift ungdom 20-25 år28
Årsavgift junior under 20 år27
Kansliavgift ständig medlem28
ÅSS Sailing Center (J/70)euro
Årsavgift vuxen900
Årsavgift heltidsstuderande300
Besiktningsavgiftereuro
KLASS 4
Grundbesiktning25
Årsbesiktning25
KLASS 2-3
Grundbesiktning30
Årsbesiktning30
KLASS 1
Grundbesiktning40
Årsbesiktning40
ÖVRIGA AVGIFTER
Besiktning för icke ÅSS- eller MSF-medlem+20
Besiktning utanför ordinarie besiktningstillfälle*+20
*) Resekostnader tillkommer (betalas på plats till besiktningsmannen)

Slabbkistan finns i ÅSS hamnbutik. Utanför högsäsong finns den i kansliet i samma byggnad som ÅSS Paviljongen och sköts av Brage Jansson, tel. 0457 3434 170.

Slabbkistaneuro
Klubbflagga 44 x 72 cm26
Klubbflagga 55 x 90 cm32
Klubbflagga 66 x 108 cm36
Klubbflagga 80 x 131 cm50
Ålandsflagga med ÅSS emblem 44 x 80 cm35
Ålandsflagga med ÅSS emblem 55 x 100 cm40
Ålandsflagga med ÅSS emblem 66 x 120 cm52
Ålandsflagga med ÅSS emblem 80 x 145 cm52
ÅSS vimpel 25 cm lång20
ÅSS vimpel 35 cm lång25
ÅSS vimpel 44 cm lång25
ÅSS vimpel 50 cm lång30
ÅSS slips20
Mösskokard och kavajmärke10
Rödhamnsnyckel100
Rekommenderade mått
BåtFlaggstångFlagga
under 7 m100 cm44 x 72 el. 44 x 80
7-10 m120 cm55 x 90 el. 55 x 100
10-12 m145 cm66 x 108 el. 66 x 120
12-15 m210 cm80 x 131 el. 80 x 145