Priser och avgifter

Medlemsavgiftereuro
Anslutningsavgift140
Anslutningsavgift person utan åländsk anknytning500
Årsavgift make/maka/sambo29
Årsavgift senior över 70 år34
Årsavgift ungdom 20-25 år25
Årsavgift junior under 20 år25
Kansliavgift ständig medlem20
ÅSS Sailing Center (J/70)euro
Årsavgift vuxen900
Årsavgift helstidsstuderande300
Besiktningsavgifter 2020euro
KLASS 4
Grundbesiktning20
Årsbesiktning20
KLASS 2-3
Grundbesiktning25
Årsbesiktning25
KLASS 1
Grundbesiktning40
Årsbesiktning40
ÖVRIGA AVGIFTER
Besiktning för icke ÅSS- eller MSF-medlem+10
Besiktning utanför ordinarie besiktningstillfälle*+10
*) Resekostnader tillkommer (betalas på plats till besiktningsmannen)
Slabbkistaneuro
Klubbflagga 44 x 72 cm26
Klubbflagga 55 x 90 cm32
Klubbflagga 66 x 108 cm36
Klubbflagga 80 x 131 cm50
Ålandsflagga med ÅSS emblem 44 x 80 cm35
Ålandsflagga med ÅSS emblem 55 x 100 cm40
Ålandsflagga med ÅSS emblem 66 x 120 cm52
Ålandsflagga med ÅSS emblem 80 x 145 cm52
ÅSS vimpel 25 cm lång20
ÅSS vimpel 35 cm lång25
ÅSS vimpel 44 cm lång25
ÅSS vimpel 50 cm lång30
ÅSS slips20
Mösskokard och kavajmärke10
Rödhamnsnyckel100
Rekommenderade mått
BåtFlaggstångFlagga
under 7 m100 cm44 x 72 el. 44 x 80
7-10 m120 cm55 x 90 el. 55 x 100
10-12 m145 cm66 x 108 el. 66 x 120
12-15 m210 cm80 x 131 el. 80 x 145