Organisation

ÅSS organisation består av styrelse, verksamhetschef samt ett antal sektioner (kommittéer).

Styrelsen består av kommodor som även fungerar som styrelsens ordförande, vice kommodor, skattmästare, klubbmästare, kappseglingschef, juniorchef, boatingchef och kommunikationschef. Vissa av styrelsemedlemmarna fungerar i sin tur som ordförande för ÅSS olika sektioner.

De olika sektionerna ansvarar för aktiviteterna inom sina respektive områden.

ORGANISATION 2023