Medlem

Som medlem i ÅSS har du flera förmåner, t.ex:

  • Rabatt i restaurangen
  • Tillgång till Rödhamn

Medlemsavgifter 2019

Anslutningsavgift 140€
Anslutningsavgift för person utan åländsk anknytning 500 €
Medlem årsavgift 67 €
Make/maka/sambo årsavgift 29 €
Senior över 70 år årsavgift 34 €
Ungdom 20 – 25 år årsavgift 25 €
Junior under 20 år årsavgift 25 €
Ständig medlem kansliavgift 20 €

Bli medlem i ÅSS

Ansökan om medlemsskap skickas till info@segel.ax

eller per post till:

ÅSS
PB 135
AX 22101 Mariehamn

Följande uppgifter skall framgå i ansökan:

Namn
Adress
Födelsetid
Mail adress
Telefon nr

Skriv gärna en kort förklaring varför du vill bli medlem.

Adressändring

Det är viktigt att ÅSS medlemsregister är uppdaterat.

Skicka ändringar med e-post till info@segel.ax så förs de in i registret.

Slabbkistan

ÅSS slabbkista finns i kansliet i klubbpaviljongen och sköts av Brage Jansson tel 0457 3434 170. Sommartid finns sortimentet i ÅSS butik.

Följande artiklar finns att köpa ur slabbkistan

Produkt Pris
Klubbflagga 44 x 72 cm 26,-
Klubbflagga 55 x 90 cm 32,-
Klubbflagga 66 x 108 cm 36,-
Klubbflagga 80 x 131 cm 50,-
Ålandsflagga med ÅSS emblem 44 x 80 cm 35,-
Ålandsflagga med ÅSS emblem 55 x 100 cm 40,-
Ålandsflagga med ÅSS emblem 66 x 120 cm 52,-
Ålandsflagga med ÅSS emblem 80 x 145 cm 52,-
ÅSS vimpel 25 cm lång 20,-
ÅSS vimpel 35 cm lång 25,-
ÅSS vimpel 44 cm lång 25,-
ÅSS vimpel 50 cm lång 30,-
ÅSS slips 20,-
Mösskokard och kavajmärke 10,-
Rödhamnsnyckel 100,-

Följande mått på flagga och flaggstång rekommenderas

Båtens längd Flaggans storlek Flaggstångens längd
under 7 m 44 x 72 eller 44 x 80 cm 100 cm
7 – 10 m 55 x 90 eller 55 x 100 cm 120 cm
10 – 12 m 66 x 108 eller 66 x 120 cm 145 cm
12 – 15 m 80 x 131 eller 80 x 145 cm 210 cm