Klubbflaggan

ÅSS anrika klubbflagga kom till vid föreningens grundande 1897, men blev officiell först 1906 när Finlands Seglarförbund grundades. Två ÅSS-kommodorer var närvarande vid stiftandet – Karl V Hällberg, ÅSS första kommodor som då representerade St Michels Segelförening och Carl Björkman, ÅSS dåvarande kommodor.

ÅSS flagga var på den tiden vit med blått kors och hade samma emblem som flaggan har idag (Ålands vapen). När Finland sedan fick en likadan flagga och den nya flaggförordningen kom bytte ÅSS, på samma sätt som alla klubbar i Finland, till den flagga vi har idag.

1998 tog ÅSS beslutet att införa en andra klubbflagga i de åländska färgerna tillsammans med de andra segelföreningarna på Åland. ÅSS styrelse tog samtidigt en klar ståndpunkt där man konstaterade att det inte är styrelsens sak att bestämma vilken klubbflagga ÅSS medlemmar skall föra på sina båtar utan det är ÅSS styrelses uppgift att erbjuda medlemmarna valfrihet.

Orsaken till att detta alternativ erbjöds var att ett stort antal medlemmar börjat föra Ålands flagga istället för den officiella klubbflaggan.

På ÅSS årsmöte 1998 antogs den nya klubbflaggan enhälligt men det togs samtidigt ett beslut att den nya klubbflaggan i de åländska färgerna enbart är till för bruk till sjöss. En av anledningarna till detta är att Finlands Seglarförbund inte har godkänt den nya klubbflaggan och därmed skulle klubben bryta mot förbundets flaggreglemente ifall den hissas på land.

Således har alltid den anrika blåvita klubbflaggan, som användes av de tidigare kommodorerna och självstyrelsekämparna Julius Sundblom och Carl Björkman, vajat vid klubbens anläggningar och kommer så att göra tills ÅSS medlemmar vid ett årsmöte tar något annat beslut.

För att visa den vackra åländska flaggan till gästande båtar finns den dock alltid hissad på gårdstunet uppe vid bostadshusen på Rödhamn.

Båtklubbflaggans historia i Finland

Den första officiella båtklubbflaggan i Finland, Nyländska Jaktklubbens flagga, godkändes den 4 mars 1861 samtidigt som klubbens stadgar stadfästes.

General-amiral, storfurste Konstantin föredrog NJK’s stadgeförslag för sin bror kejsar Alexander II och undertecknade därefter stadgarna med ”I nåder fastställda, Konstantin”.

Flaggan var vit med blått kors och ett emblem i det översta fältet närmast flaggstången.

Emblemet hade upptill en storfurstekrona av rysk modell prydd med den dubbelhövdade ryska örnen. Emblemet var planerat och godkänt av Rysslands Marinministerium och avvek helt från NJK’s eget förslag som aldrig kommenterades.

Här kan nämnas att NJK inte är den äldsta båtklubben i Finland. Den äran tillfaller Seglarföreningen i Björneborg som grundades 1856. BSF’s flagga blev dock officiell först 1867.

År 1910 kom via Marinministeriet en förändring i form av kejsarens nådiga befallning. Det innebar att alla båtklubbar förpliktigades att ändra sin flagga så att emblemet flyttades till det nedre fältet närmast flaggstången. I det övre fältet placerades den ryska trikoloren.

Efter revolutionen 1917 återgick båtklubbarna till sin gamla flagga. När sedan den blåvita flaggan valdes till Finlands nationalflagga kunde samma flagga inte längre användas som båtklubbflagga.

Finlands flagga är med andra ord baserad på båtklubbflaggan och inte tvärtom.

Den nuvarande båtklubbflaggan skapades av Gunnar L. Stenbäck och Carl Slotte. Förordningen angående båtklubbflagga gavs den 18 februari 1919.

1978 gallrade statens flaggkommitté skoningslöst bland Finlands officiella flaggor och båtklubbflaggan höll på att stryka med. Efter påtryckningar lyckades man pressa in en paragraf i lagen som gav fritidsbåtarna möjlighet att föra fastställd specialflagga på nationalflaggans plats.

Båtklubbflaggan klarade sig och lever kvar som en av de få i världen.

dsc01924

Att använda klubbflagga

Båt ska föra klubbflagga för den klubb där den är registrerad. En båt kan endast vara registrerad i en klubb, oberoende av var ägaren/ägarna är medlemmar. Flaggan är alltså inte personlig och kan inte heller föras på vilken båt som helst.

Missbruk av privilegiet att föra båtklubbflagga kan leda till att klubben mister rätt till egen klubbflagga eller blir tvungen att skriva ut den medlem, som gjort sig skyldig till missbruk.

För att få föra båtklubbflagga ska:

  • båtägaren vara medlem i klubben
  • båten vara införd i klubbens båtregister
  • båten ha ett giltigt certifikat ombord

För att få föra ÅSS klubbflagga ska medlem i ÅSS inför varje säsong låta besiktiga båten. Innan båten är besiktigad får man enligt flaggreglementet inte föra klubbflagga.