Åländska Segelsällskapets årsmöte 2020 hålls fredag 20.11 kl. 19.00 på ÅSS Paviljongen.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Befullmäktigande för styrelsen att uppta lån och inteckna föreningens egendom

Valberedningens förslag till styrelse 2021:
Björn Tennström, Kommodor
Dick Harju-Jeanty, vice kommodor
Tarja Bergvall, Skattmästare (ny)
Monica von Frenckell, Klubbmästare
Andreas Remmer, Juniorchef
Kappseglingschef, Staffan Lindberg
Maria Sten Lindqvist, Boatingchef (ny)
Victoria Backman, Kommunikationschef (ny)

Efter årsmötet äter vi en Jägarsmörgås på ÅSS Paviljongen, anmälan för maten till info@segel.ax senast 18 november.

Recent Posts