Kontakt

Åländska Segelsällskapet
PB 135
AX 22101 Mariehamn
Fo-nummer 0205114-3
info@segel.ax
+358 457 3434 170

ÅSS Paviljongen
+358 18 19141
boka@paviljongen.ax

ÅSS Marina
+358 18 13610
gasthamn@segel.ax

ÅSS Rödhamn
+358 18 54028
rodhamn@segel.ax

 • Brage Jansson
  Brage Jansson Verksamhetschef

  +358 457 343 4170
  info@segel.ax

 • Björn Tennström
  Björn Tennström Kommodor

  +358 407 325843
  bjorn.tennstrom@aland.net

 • Dick Harju-Jeanty
  Dick Harju-Jeanty Vicekommodor

  +358 457 5957691
  dickski@gmail.com

 • Per Sahlberg
  Per Sahlberg Skattmästare

  +358 40 66 03 800
  perathome@gmail.com

 • Staffan Lindberg
  Staffan Lindberg Kappseglingschef

  +358 405 10 48 76
  staffan.lindberg@northsails.com

 • Olof Malmström
  Olof Malmström Boatingchef (Besiktning)

  +358 50 5566 517
  po.malmstrom@pp.inet.fi

 • Monica von Frenckell
  Monica von Frenckell Klubbmästare

  +358 40 1678 773
  monica.vonfrenckell@ada.ax

 • Erik Rustner
  Erik Rustner Intendent Rödhamn

  tandlakare@rustner.com
  +358 4573434505

 • Andreas Remmer
  Andreas Remmer Juniorchef

  andreas.remmer@gmail.com
  +358 40 641 8115

 • Juniortränare
  Juniortränare

  + 358 457 3456 990
  tranare@segel.ax