Kontakt

Åländska Segelsällskapet
PB 135
AX 22101 Mariehamn
Fo-nummer 0205114-3
info@segel.ax
+358 457 3434 170

ÅSS Paviljongen
+358 18 19141
boka@paviljongen.ax

ÅSS Marina
+358 18 13610
gasthamn@segel.ax

ÅSS Rödhamn
+358 18 54028
rodhamn@segel.ax

 • Brage Jansson
  Brage Jansson Verksamhetschef

  +358 457 343 4170
  info@segel.ax

 • Björn Tennström
  Björn Tennström Kommodor

  +358 407 325843
  bjorn.tennstrom@aland.net

 • Dick Harju-Jeanty
  Dick Harju-Jeanty Vicekommodor

  +358 457 5957691
  dickski@gmail.com

 • Staffan Lindberg
  Staffan Lindberg Kappseglingschef

  +358 405 10 48 76
  staffan.lindberg@northsails.com

 • Monica von Frenckell
  Monica von Frenckell Klubbmästare

  +358 40 1678 773
  monica.vonfrenckell@ada.ax

 • Erik Rustner
  Erik Rustner Intendent Rödhamn

  +358 4573434505
  tandlakare@rustner.com

 • Andreas Remmer
  Andreas Remmer Juniorchef

  +358 40 641 8115
  andreas.remmer@gmail.com

 • Juniortränare
  Juniortränare

  + 358 457 3456 990
  tranare@segel.ax

 • Nathalie Jansson
  Nathalie Jansson skattmästare

  +3584573427410
  nathalie.jansson16@gmail.com

 • Jörgen Carlsson
  Jörgen Carlsson boatingchef (besiktning)

  +46705600502
  jc@smc.guru