ÅSS Sailing Center

 

Allmänt

ÅSS har 4st J70:or och 3st 606 som står till centrets förfogande. Grundinställningen är att dessa båtar finns för centrets medlemmar och deltagande i nationella och internationella tävlingar uppmuntras. Båtarna är i första hand för centrets medlemmar och dessa har förtur på båtarna. Kostnaden att bli medlem i centret är 900€ per år och 300€ per år för heltidsstuderande.

ÅSS Sailing Center

har under 2018 haft 32st medlemmar. Vi har arrangerat veckoseglingar på hemmaplan. Dessa blir inkommande säsong på onsdagar med skepparmöte 17.30 och start så snart som möjligt därefter. Det lönar sig att vara nere i god tid för att rigga, byta om och planera banan. ÅSS har delat upp lagen för att få jämnast möjliga lag. Det har fungerat väldigt bra. 8 lag på 4 båtar och formatet är sådant att hälften av lagen seglar först och de som är stand-by arrangerar, dömer och hoppar in i underbemannande lag.Nytt för 2019 är också att 606:orna ingår i centret och deras veckoseglingar blir på tisdagar. Träning i J70 kommer att införas på måndagar främst för de som är nya i båten men även för de längre hunna. Under vintern arrangeras också kvällar med olika teman såsom regler, besättningsarbete, trim etc. Alla är också välkomna på ÅSS ledda gymträningar på tisdagar och torsdagar mellan 18-20.

Regler

Träning

Medlemmar kan använda båtarna för träning på ÅSS. Eventuella skador rapporteras och åtgärdas omgående. Om skadan är av sådan natur att den inte omedelbart går att åtgärda kontaktas kappseglingschefen och en plan görs för att åtgärda skadan. Båtarna är försäkrade av ÅSS men en större skada kan medföra en självrisk på 500€. Båtarna ska alltid återställas till sitt ursprungliga skick efter träning och alla punkter på checklistan (som finns i båtarna) kollas.

Icke centermedlemmar båthyra

Båtarna går att hyra för träning på ÅSS. 250€ per dag och båt. Bokning genom kontakt med kappseglingschefen.

Lånande av båt för regatta

Medlemmar i centret får låna båt för regatta. ÅSS har ett begagnat ställ med J70-segel för regatta som kan lånas för regattor. ÅSS har även ett ställ med race-segel som är nya. Dessa kan hyras för 100€ per seglingsdag för regatta. Enskilda segel är helt enkelt dividerat med tre för att få priset på ett segel.

Bokning av båt för regatta

Båtarna ska bokas upp för regattor i god tid. Detta i synnerhet om regattan påverkar centrets veckoseglingar eller träningar. Centret förbehåller sig rätten att avslå ansökningar som påverkar centrets program. Bokning av båt för regatta görs till kappseglingschefen. Bokning sker enligt first-come-first-served principen. Dock har varje team ett ”tak” på två regattor. Detta för att låta andra team få chansen att segla regatta även de. Finns det båt ledig så gäller inte detta ”tak”. Exempel team A vill åka på NM, SM och FM. De får välja två av dessa och är på väntelista till den tredje. Blir alternativ tre fullt av andra team så blir det bara två regattor men blir en båt ledig så går det bra att ta båten.

Regatta utanför Åland

Skepparen/rorsman ska vara med i ÅSS Sailing Center eller annars godkänd av kappseglingschefen. Minst hälften av besättningen ska vara medlemmar i ÅSS Sailing Center eller annars godkända av kappseglingschefen. Alla behöver ett godkännande av kappseglingschefen för att ta båt utanför klubben.

Företagsevenemang

Team som önskar segla med sponsorer kan göra så. Eventuell fakturering av sponsor genom ÅSS och utbetalning mot reseräkning. Bokning av båtar ska ske i god tid och ska inte störa centrets fasta program. Eventuella skador som uppstår vid dylika arrangemang står man själv för.

Ligatävlingar

Deltar man som team för klubben vid den nationella ligan och klubben hyr ut båtar till ligan så ingår riggning och allmänt färdigställande i dealen. Samma sak gäller på reutren. ÅSS sponsorerar sina team med halva resekostnaden och anmälningsavgiften. Deltar man i ligatävling för ÅSS medför detta att man ej deltar samma säsong för någon annan klubb.

OBS! Dessa regler är för närvarande ej helt kompletta (men det närmar sig).

Resultat