ÅSS Sailing Center

ÅSS Sailing Center är navet i föreningens kappseglingsverksamhet. Under 2020 var närmare 60 medlemmar aktiva i centret, en rejäl ökning från året innan mycket tack vare våra populära vuxenseglarskolor.

Bli medlem i seglingscentret

Vi vill uppmuntra till segling på olika nivåer för alla intresserade och välkomnar nya medlemmar till ÅSS Sailing Center. Här får du möjlighet till både träning och kappsegling utan att behöva ha en egen båt.

Är du helt ny som seglare rekommenderar vi att du först går ÅSS vuxenseglarskola där du under två trevliga dagar får lära dig seglingens grunder.

Båtar

ÅSS har idag fem kappseglingsbåtar av typen J/70 som i första hand används inom ÅSS Sailing Center. Centrets medlemmar har förtur till båtarna och deltagande i nationella och internationella tävlingar uppmuntras.

Träning

På måndagar hålls träning i J/70, främst för de som är nya i båten, men träningen är öppen för alla i centret, även de som är längre hunna.

Klubbkappsegling

Onsdagkvällar är vikta åt kappsegling på hemmaplan med samling kl. 17.00 för att rigga båtar, byta om och lägga bana. Starten går kl. 18.00.

Lagen delas upp på förhand av kappseglingschefen för att få jämnast möjliga lag där både nyare och mer rutinerade seglare tävlar i samma lag, vilket har visat sig vara ett lyckat upplägg.

Tävlingsformatet är tio lag fördelat på fem båtar där hälften av lagen seglar först och de som är stand by arrangerar, dömer och hoppar in i underbemannande lag.

Avgift ÅSS Sailing Center

Avtal för medlemmar i ÅSS Sailing Center 2022

Regler för användning av J/70-båtar i tävling och träning