Åland Sea Record

ÅSS administrerar sedan år 2003 ett hastighetsrekord över Ålands hav för segelbåtar – Åland Sea Record. Rekordet registreras för två olika klasser, enskrovsbåtar och öppen klass.

Bansträckningen för Åland Sea Record är mellan linjen Marhällan – Kobba Klintar på den åländska sidan och Tjärven – Söderarm på den svenska sidan. Banan är ca 21 nautiska mil och får seglas i valfri riktning.

large_1207815

Öppen klass

Rekordet i den öppna klassen innehas av trimaranen HiQ som den 7 augusti 2003 klarade sträckan från Åland till Sverige på 1 timme 2 minuter och 36 sekunder.

searecord-1

Enskrovsbåtar

Rekordet för enskrovsbåtar innehas av Melges 24 ”Black Sea” på tiden 1 timme 42 minuter och 51 sekunder. Rekordet togs den 7 oktober 2006.

I besättningen: ÅSS medlemmarna Jonathan Barck (rorsman), Dick Harju-Jeanty, Roland Blomqvist, Sammy Ejder och Daniel Mattsson.