Kappsegling

Kappseglingen inom ÅSS är idag större än någonsin, mycket tack vare satsningen på ett seglingscenter och de högpresterande och snabba kappseglingsbåtarna J/70.

Kärnan i verksamheten är ÅSS Sailing Center och de fem J/70-båtar som föreningen har i dagsläget. Här ges möjlighet till träning och kappsegling på olika nivåer utan att behöva äga en egen båt.

Läs mer om ÅSS Sailing Center

Seglingsligan

Satsningen går hand i hand med det populära konceptet ”Seglingsligan” där seglingsklubbar i olika länder tävlar i nationella seglingsligor. De bästa lagen från varje land gör sedan upp i internationella Sailing Champions League. Sedan Finland fick sin egen seglingsliga år 2015 har ÅSS återfunnits bland topplagen varje år.

Läs mer om Seglingsligan 

Kappseglingar på ÅSS 2021

ÅSS Easter Open Race J/70
4-5.4.2021
Anmälan

ÅSS Vårregatta, Women´s Qualification & Women Champions League (J/70)
16-18.4.2021
Anmälan

Open Finnish J/70 Championships
14-16.5.2021
Anmälan

ÅSS Mariehamnsregattan, League Qualification (J/70)
16-18.7.2021
Anmälan

Finska Seglingsligan, Semifinal 1 (J/70)
20-22.8.2021

Uppskattad arrangör

ÅSS har lång erfarenhet som arrangör av större kappseglingar – såväl nationella som internationella. I år kommer man bland annat att stå värd för en av semifinalerna i Finska Seglingsligan samt öppna Nordiska Mästerskapen i J/70. Mariehamnsregattan i mitten juli ugör också ett av kvalen till seglingsligan.

ÅSS kappseglingssektion leds av kappseglingschef Staffan Lindberg som själv har många nationella och internationella seglingsframgångar i bagaget.

Den rådande pandemisituationen gör att läget kan ändras och vi anpassar kappseglingar och all övrig verksamhet efter det aktuella läget. Information om förändringar hittar du alltid på vår hemsida.

Kappseglingsfunktionär

En förutsättning för att ÅSS ska kunna arrangera större tävlingar är att det finns frivilliga personer som ställer upp som funktionärer.

Det finns många roller både på land och på vattnet där din hjälp som funktionär är värdefull. Start- och målprocedur, säkerhetsbåtar, resultatrapportering och tävlingskansli är några exempel.

Du kan vara med även om du inte har någon egen kappseglingsvana. Till din hjälp finns erfarna funktionärer som gärna delar med sig av sin kunskap. På köpet får du gemenskapen i vårt glada funktionärsgäng och möjlighet att se spännande kappsegling på riktigt nära håll.

Har du varit med som funktionär tidigare, men vill ta nästa steg finns möjlighet att gå olika utbildningar för att t.ex. bli certifierad tävlingsarrangör eller kappseglingsarrangör.