Träningsgrupper

När man börjar segla som junior inom ÅSS är det optimistjolle som gäller från 7 års ålder upp till max 15 år, beroende på hur snabbt man växer och är redo för nästa steg som inom ÅSS är laserjollen.

ÅSS optimistjolleseglare är indelade i två grupper baserat på seglingsvana; Optimist Grön och Optimist Svart.

Optimist Grön

Den här gruppen passar dig som som är nybörjare eller kanske aldrig seglat tidigare.

Period: 17 maj – 6 september (ej 7/6, 19/7 och 26/7)

Träningstid: måndagar kl 18-20

Optimist Svart

För dig som redan hunnit segla en tid och behärskar båten eller som vill kappsegla.

Period: 6 maj – 9 september (ej 17/6 och 22/7)

Träningstid: torsdagar kl. 18-20

Laser

Inom ÅSS är Laser är nästa steg efter optimistjollen. Laser seglas i tre olika klasser; 4.7, Radial och Standard och det är storleken på rigg och segel som skiljer klasserna åt.

Ett flertal ungdomar i den här gruppen kappseglar regelbundet både på och utanför Åland.

Veckoträningarna anpassas efter alla laserseglare, oavsett nivå.

Period: 6 maj – september (ej 24/6 och 22/7)

Träningstid: torsdagar kl 16-18

Kontakta ÅSS på tranare@segel.ax för mer information och anmälan.