Juniorträning

Träningsgrupper

OPTIMIST GRÖN, måndagar kl 18 – 20, 18 maj – 7 sept , ej vecka 24 och 31!
För dig som är nybörjare alternativt i början av din seglingskarriär.

OPTIMIST SVART, torsdagar kl 18 – 20, 7 maj – 10 sept , ej vecka 24 och 31!
För dig som redan hunnit segla en tid och behärskar båten alternativt är kappseglare

LASER NYBÖRJARE, torsdagar kl 16 – 18, 7 maj – 10 sept, ej vecka 24 och 31!
För dig som vuxit ur optimistjollen och vill pröva på att segla laser i egen takt.

LASER KAPPSEGLARE
Steget efter optimistjollen. Laser seglas i tre olika klasser; 4.7, Radial och Standard och det är storleken på rigg och segel som skiljer de olika klasserna åt. Så gott som alla ungdomar i vår lasergrupp kappseglar regelbundet både på hemmaplan och utanför Åland.

Program 2020 (pdf)

Kontakta ÅSS på tranare@segel.ax för mer information och anmälan.