funktionar

Din hjälp är guld värd

ÅSS juniorverksamhet leds av anställda tränare och ledare i klubben. De är ansvariga för planering och utförande och ser till att barnen har roligt och utvecklar sina färdigheter och sitt självförtroende i en trygg miljö.

Som förälder är du viktig som stöd för ditt barn i utövande av sin idrott, men även för ledarna i att sprida de viktiga delarna i idrottens värdegrund: rent spel, glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och allas rätt att vara med.

Från förälder till funktionär

Om du vill medverka i klubben finns det många roller både på land och på vattnet där din hjälp är värdefull. Vid våra tisdagsseglingar och andra kappseglingar behövs funktionärer inom olika områden; t.ex. start- och målprocedur, säkerhetsbåt, resultatrapportering och tävlingskansli. Vår- och hösttalkan samt Rödhamnslägret är andra exempel på aktiviteter där föräldrarna samlas och gemensamt hjälper till under trevlig samvaro.

Alla insatser är välkomna och du behöver inte kunna något om segling utan du får hjälp och utbildning på de områden där det behövs.

Välkommen med i vår glada gemenskap tillsammans med seglarbarn och föräldrar!