Barn-och ungdomspolicy

Policy för barn- och ungdomsidrott inom Åländska Segelsällskapet (ÅSS)

Huvudsyftet med juniorverksamheten är att skola barn och ungdomar i sjömanskap och främja intresset för sjöliv så att ett bestående intresse kvarstår upp i vuxen ålder. Genom rekrytering av nya juniorer samt upprätthållandet av en intressant och stimulerande verksamhet försöker vi fostra nya krafter till ett brinnande intresse för sjöliv och långvarigt aktivt deltagande i föreningens verksamhet.

Segling är en könsneutral sport där flickor och pojkar deltar i samma träningsgrupper och tävlingar. Samvaron och kamratskapet är en viktig del och för att upprätthålla kontakten med ungdomarna även utanför seglingssäsongen hålls sammankomster med olika aktiviteter vid olika tillfällen under vinterhalvåret.

Barnidrott för barn till och med 12 år.

ÅSS strävar till att alla ordinarie instruktörer ska ha utbildning. Under sommaren anställs ca 3 ledare

Optimistsegling är inkörsporten till seglingen. Juniorerna i optimiståldern från 7 år till 12 delas upp i nybörjarkategori, gröna för att sedan eventuellt flytta till grupp svart om intresse för att vidareutveckla sitt seglande.

Program för barnidrotten:

  • Informationstillfälle i april för båda grupper.
  • Veckoträningar. Regelbunden träning en kväll per vecka för varje grupp.
  • Seglarskolor för respektive grupp. Ordnas under veckorna mellan skolavslutning och midsommar.
  • Rödhamnsläger. Ett fyradagars läger på Rödhamn för optimistseglare.

Ungdomsidrott för åldrarna 13-18 år

Fortsätta eller börja segla Optimistjolle. Optimistjollen kan seglas t om det år man fyller 15 år.

Sedan kan man fortsätta med Laserjolle, för de som vuxit ur Optimistjollen eller fyllt 16 år. ÅSS har för närvarande flera laserjollar i egen ägo. Laserjollen finns med tre olika riggalternativ Laser 4.7, Radial och Standard), vilket gör att juniorerna kan växla till större segel i takt med att de växer och blir mer erfarna.

ÅSS har som målsättning att kunna erbjuda laserseglarna kvalificerad träning på hemmaplan. För de yngre laserseglarna ordnas träningar under ledning av äldre och mer erfarna laserseglare. På så sätt kommer de yngre snabbt igång och utvecklar effektivt sin teknik och sin taktiska förmåga. För att få god kvalitet på träningen och för att fortsätta utvecklas bör också de mer erfarna seglarna ha tränarledd träning.

Program för Laserseglare:

  • Veckoträningar. Tränarledd träning 1-2 kvällar per vecka under hela seglingssäsongen.
  • Ordnas under veckorna mellan skolavslutning och midsommar.
  • Rödhamnsläger. Ett tredagars läger på Rödhamn för laserseglare

Tävlingar för lättbåtar:

  • Flagghissningsrace
  • Tisdagsseglingar under säsongen
  • Flagghalningsrace

J/70-segling är också en viktig del av juniorverksamheten. ÅSS äger fem stycken J/70:or. Genom J/70- seglingen får juniorerna möjlighet att träna på besättningsarbete som ett team. Dessutom bidrar det till en naturlig kontakt med äldre aktiva seglare inom föreningen.

Åländska Segelsällskapet r.f.
11 januari 2022
Styrelsen