Kurser

Erfarenhet ger trygghet på sjön. Med Sjöräddningens kurser får du kunskaper som hjälper dig att bli en bättre båtförare och hantera din fritidsbåt på ett säkert sätt.

Båtförarkurs

Bli en bättre båtförare med Sjöräddningens kurs för grundläggande navigation och motorlära.

Kursen hålls som en webbkurs som deltagarna kan göra hemma i egen takt. För den som behöver lite närmare hjälp med materialet eller någon del av kursen, så kommer några tillfällen att ordnas i klassrum. När alla delarna har gåtts igenom, blir det två olika tentamenstillfällen – ett för navigation och ett för motorlära.

Kurstillfällen 2021

Kursen ligger på nätet och är alltid tillgänglig när det passar dig.

Mer information

Kursens mål:

  • Att på ett säkert sätt kunna köra din båt.
  • Kunna göra kontroller av maskin och kringutrustningar.
  • Kunna tolka sjökort och sjömärken och använda dig av olika instrument så att farleder samt även körning utanför farleder, kan ske på ett tryggt sätt.
  • Vara bekant med sjövägsreglerna så att samverkan med övrig trafik sker tillförlitligt och stabilt.

Till kursen behöver du:

  • Boken Navigation för båtfarare 1 med övningssjökortet Carta Marina / Finlands Navigationsförbund.
  • Passare och transportörer

Anmälan

Anmälan görs till Ålands Sjöräddningssällskap. När din anmälan är registrerad får du anvisningar om hur du betalar kursavgiften som är 85 € för medlemmar i ÅSS. För att delta i kursen ska du även ha betalat medlemavgiften till Ålands Sjöräddningssällskap. Efter genomförd betalning kommer inloggningsuppgifter via e-post och sen är det bara att påbörja kursen.

Hantera din fritidsbåt

Sjöräddningens kurs “Hantera din fritidsbåt” fokuserar på båtkörning, navigation och säkerhet  – helt enkelt det som är viktigt för att kunna agera tryggt i olika situationer när du är ute med båt på sjön.

Kursen hålls under två kvällar samt en heldag. Åldersgräns 18 år.

Kurstillfällen 2021

Kurstillfälle 1
17.5 kl. 18-21
19.5 kl. 18-21
22.5 kl. 09-16

Sista anmälningsdag 10.5

Kurstillfälle 2
7.6 kl. 18-21
9.6 kl. 18-21
12.6 kl. 09-16

Sista anmälningsdag 31.5

Anmälan

Anmälan görs till Ålands Sjöräddningssällskap. Kursavgiften är 185 € och faktura delas ut vid kursstart.

Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt

Båtförarkursen är första steget mot internationellt båtkörkort. Efter avslutad och godkänd båtförarkurs kan du gå vidare för att erhålla internationellt båtkörkort. För detta krävs kursen Hantera din fritidsbåt* samt SRC-kurs (Sjöräddningen) och Första hjälpen-kurs (Röda Korset).

Läs mer om internationellt behörighetsbrev

*) alt. godkänt intyg på att du kan hantera båt

Kurserna genomförs i samarbete med Ålands Sjöräddningssällskap.

sjoraddningen