Besiktning

En besiktigad båt gör att du som båtägare undviker onödiga problem – istället får du en mängd fördelar. Du har även rätt att använda klubbens flagga på din båt. Besiktningstillfället är dessutom en bra möjlighet diskutera med besiktningsmannen som kan ge dig goda råd och tips.

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registreringsförening. Grundbesiktningen består av skrovbesiktning av båten på land och som årsbesiktning med båten i sjön. Vid skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och skrov genomföringar samt motorn. Kom ihåg att kontrollera i besiktningspapper när skrovbesiktningen är aktuell och boka skrovbesiktningen före sjösättning av båten.

Årsbesiktningen görs med båten i sjön fullt utrustad. Där granskas utrustning och anordningar som inverkar på säkerheten enligt Finlands båtförbund.

  • Brandsläckarna ska besiktas varje år.
  • Godkänd (CE-märkt) flytväst ska finnas åt alla ombord.
  • Brandvarnare ska finnas ombord (klass 1-3) i täckta båtar.
  • Efter 30 juni uppbärs dubbel besiktningsavgift.

När ska båten besiktigas?

Besiktning bör utföras innan utgången av juni. Av giltig orsak kan man överenskomma om en senare besiktningstid. Avgiften höjs för besiktning som görs efter juni månad.

Besiktningskvällar 2022

  • Torsdag 26 maj kl. 18.00 – 20.30 Nord Marin och Lervik
  • Torsdag 9 juni kl. 18.00 – 20.30 ÅSS
  • Torsdag 16 juni kl. 18.00 – 20.30 ÅSS och MSF
  • Torsdag 30 juni kl. 18.00 – 20.30 ÅSS

Klass 1 (öppet hav)

Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet som omfattar Östersjön och dess vikar, Nordsjön, norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biscaya, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet)..

Klass 2 (kusten)

Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet under den normala seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Bottenviken och Finska viken. Under gynnsamma förhållanden norra Östersjön, väster om en linje Hangö-Gotland samt södra Östersjön, väster om en linje Öland-Bornholm-Rügen.

Klass 3 (skärgården)

Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och som är konstruerade att tåla måttliga väderleksförhållanden i seglationsområdet under den egentliga seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska vikens inre del till Viborg och Saima kanal samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn.

Klass 4 (skyddade vatten)

Lättbåtar och andra båtar avsedda för dagsutfärder under gynnsamma förhållanden på skyddade vatten samt bevakade seglingstävlingar.

Vi rekommenderar att större motor- och segelbåtar besiktigas i klass 2, mindre motorbåtar med övernattningsmöjligheter och segelbåtar utan självlänsande sittbrunn i klass 3. Övriga småbåtar i klass 4.