Besiktning

Special info 2020

Klass 1. (ÖPPET HAV)

Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet som omfattar Östersjön och dess vikar, Nordsjön, norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biscaya, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet)..

Klass 2.(KUSTEN)

Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet under den normala seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Bottenviken och Finska viken. Under gynnsamma förhållanden norra Östersjön, väster om en linje Hangö-Gotland samt södra Östersjön, väster om en linje Öland-Bornholm-Rügen.

Klass 3. (SKÄRGÅRDEN)

Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och som är konstruerade att tåla måttliga väderleksförhållanden i seglationsområdet under den egentliga seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska vikens inre del till Viborg och Saima kanal samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn.

Klass 4. (SKYDDADE VATTEN)

Lättbåtar och andra båtar avsedda för dagsutfärder under gynnsamma förhållanden på skyddade vatten samt bevakade seglingstävlingar.

Min rekommendation är att större motor- och segelbåtar besiktigas i klass 2, mindre motorbåtar med övernattningsmöjligheter och segelbåtar utan självlänsande sittbrunn i klass 3. Övriga småbåtar i klass 4.

Besiktningen bör utföras innan utgången av juni. Endast besiktade båtar har rätt att använda klubbens flagga och dessutom ger försäkringsbolagen rabatt för besiktade båtar. Av giltig orsak kan man överenskomma om en senare besiktningstid.

Efter 30 Juni uppbärs dubbel besiktningsavgift.

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registreringsförening. Grundbesiktningen består av skrovbesiktning av båten på land och som årsbesiktning med båten i sjön. Vid skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och skrov genomföringar samt motorn. Kom ihåg att kontrollera i besiktningspapper när skrovbesiktningen är aktuell och boka skrovbesiktningen före sjösättning av båten.

Årsbesiktningen görs med båten i sjön fullt utrustad. Där granskas utrustning och anordningar som inverkar på säkerheten enligt Finlands båtförbund besiktningsprotokoll som kan hämtas här: Länk till besiktningsprotokoll

Brandsläckarna skall besiktas varje år.

Godkänd (CE-märkt) flytväst åt alla ombord.

Brandvarnare ombord (Klass 1-3) i täckta båtar

Avgifter för besiktning

Klass 4

Grundbesiktning 20€

Årsbesiktning 20€

Klass 2-3

Grundbesiktning 25 €

Årsbesiktning 25€

Klass 1

Grundbesiktning 40 €

Årsbesiktning 40€

Avgifterna för besiktning faktureras.

Besiktning utanför ordinarie besiktningstillfälle  + 10 € och  resekostnader, betalas på plats till besiktningsman

Besiktning för icke ÅSS- eller MSF-medlemmar + 10 €.

Besiktningar 2020

Kontakta besiktningsman direkt.

BESIKTNINGSMÄN

Olof Malmström,  besiktningsman 050 5566517 po.malmstrom@pp.inet.fi

Jussi Aarnio, besiktningsman 040 5371721 jussi.aarnio@aland.net

Erik Mattsson, besiktningsman 0400 784916 erik.mattsson@aland.net

Tommy Andersson, besiktningsman 0457 3135788 tommy68527@gmail.com

Kaj Lindén, besiktningsman 0457 3135128 lindenkaj@aland.net

Gus Palmqvist, besiktningsman 040 5501333 gusp@aland.net

Kimo Kostiainen, besiktningsman 040 7459234 kimokarikostiainen@gmail.com

Stefan Laine, besiktningsman 0457 5221757 stefan.laine@aland.net

Heikki Karlsson, Besiktningsman 040 353 19 59 heilkki.karlsson@alandia.fi

Lars Pipping, Besiktningsman 0408 764 241 lars@pipping.net