besiktning

Besiktning

Besiktning bör utföras innan utgången av juni. Endast besiktade båtar har rätt att använda klubbens flagga och försäkringsbolagen ger dessutom rabatt för besiktade båtar. Av giltig orsak kan man överenskomma om en senare besiktningstid.

Efter 30 juni uppbärs dubbel besiktningsavgift.

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registreringsförening. Grundbesiktningen består av skrovbesiktning av båten på land och som årsbesiktning med båten i sjön. Vid skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och skrov genomföringar samt motorn. Kom ihåg att kontrollera i besiktningspapper när skrovbesiktningen är aktuell och boka skrovbesiktningen före sjösättning av båten.

Årsbesiktningen görs med båten i sjön fullt utrustad. Där granskas utrustning och anordningar som inverkar på säkerheten enligt Finlands båtförbunds besiktningsprotokoll.

Brandsläckarna ska besiktas varje år.

Godkänd (CE-märkt) flytväst ska finnas åt alla ombord.

Brandvarnare ska finnas ombord (klass 1-3) i täckta båtar.

Klass 1 (öppet hav)

Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet som omfattar Östersjön och dess vikar, Nordsjön, norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biscaya, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet (Europas kustvatten och Medelhavet)..

Klass 2 (kusten)

Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet under den normala seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Bottenviken och Finska viken. Under gynnsamma förhållanden norra Östersjön, väster om en linje Hangö-Gotland samt södra Östersjön, väster om en linje Öland-Bornholm-Rügen.

Klass 3 (skärgården)

Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och som är konstruerade att tåla måttliga väderleksförhållanden i seglationsområdet under den egentliga seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska vikens inre del till Viborg och Saima kanal samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallinn.

Klass 4 (skyddade vatten)

Lättbåtar och andra båtar avsedda för dagsutfärder under gynnsamma förhållanden på skyddade vatten samt bevakade seglingstävlingar.

Min rekommendation är att större motor- och segelbåtar besiktigas i klass 2, mindre motorbåtar med övernattningsmöjligheter och segelbåtar utan självlänsande sittbrunn i klass 3. Övriga småbåtar i klass 4.