Med tanke på den rådande situationen är helgens juniortalka inställd. Vi har valt att hålla nere antalet deltagare och att fördela talkouppgifterna på medlemmarna i ÅSS juniorkommitté. En stor del av uppgifterna utfördes redan förra helgen av ivriga händer.

/ÅSS Juniorkommitté

Recent Posts