Båtbesiktning 2020

Med anledning av den pågående Pandemin så kommer årets båtbesiktning att genomföras enligt nedan beskriven procedur. Denna procedur är rekommenderad av Segling och Båtsport i Finland (SPV) och på deras sida finns även nedskrivet hur besiktningen kan skötas med video. Länken hittar du här: https://sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/ Denna rekommendation gäller tills annat meddelas. Förändringar kan komma att ske med kort varsel och vi hoppas förstås att läget normaliseras så att vi kan utföra besiktningarna som planerat i juni.

 

Årsbesiktning (ver 04/04-2020)

  • Boka besiktningen genom att kontakta besiktningsmännen direkt, om möjligt välj samma besiktningsman som du hade senast.
  • Antagande: Båtägaren har besiktningsprotokollets båda sidor och båtcertifikatet.
  • I annat fall kommer båtägaren överens med ÅSS besiktningsman hur hon eller han kan få tillgång till dessa dokument och i vilken besiktningsruta årets besiktningsnoteringar skrivs in.
  • Båtägaren och besiktningsmannen samtalar om genomförandet av besiktningen, varefter båtägaren genomför självbesiktningen enligt de erhållna instruktionerna.
  • När årsbesiktningen genomförts på detta sätt skriver båtägaren in besiktningsklassen, datum och texten ”självbesiktning” i besiktningsprotokollet och båtcertifikatet i överenskommen ruta, samt sänder foton till besiktningsmannen som bevis på att detta har gjorts. Om det inte är möjligt att sända foton meddelar båtägaren till besiktningsmannen att besiktningen genomförts, antingen per telefon eller e-post.
  • Besiktningsmannen för in uppgifterna om besiktningen i de register som ÅSS använder.
  • ÅSS levererar besiktningsdekalen till båtägaren enligt överenskommelse mellan besiktningsmannen och båtägaren. Båtägaren fäster dekalen enligt besiktningsmannens anvisningar, vanligtvis ovanpå eller i stället för den gamla dekalen.

 

Grundbesiktning

  • Skrovbesiktning förrättas vid behov efter båtupptagningen på hösten. I detta fall utförs enbart årsbesiktning på våren på ovan beskrivet sätt.
Recent Posts