ÅSS Verksamhet och Coronaviruset

ÅSS följer utvecklingen av Coronaviruset och uppdateringar från relevanta myndigheter. Vi hoppas att situationen snart förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den oro som Coronaviruset medfört.

ÅSS ställer in all ledd träning och sammankomster t om 13 april 2020. Däremot uppmuntrar vi till att fortsätta träna och motionera på egen hand eller i små grupper, kom bara ihåg god hygien – Tvätta händerna samt att undvik att vidröra ansiktet.

När det gäller våra kommande aktiviteter så håller vi er uppdaterade på hemsida och sociala medier.

ÅSS tillämpar försiktighetsprincipen och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta och har symptom så som feber och torrhosta att stanna hemma.

Vi återkommer så fort vi har mer information att delge. Hör av er vid eventuella frågor.

ÅSS

Recent Posts