ÅSS ÅRSMÖTE 2022

fredag 18.11.2022 kl. 18.00 i ÅSS Paviljongen
– Stadgeenliga ärenden
– Befullmäktigande för styrelsen att uppta lån och inteckna föreningens egendom

Efter årsmötet äter vi en smörgås. Anmälan för maten till info@segel.ax senast 16 november.

Valberedningens förslag till organisation 2023

Recent Posts