ÅSS ÅRSMÖTE
fredag 19.11.2021 kl 19:00 på ÅSS Paviljongen
– Stadgeenliga ärenden
– Val av hedersmedlem
– Befullmäktigande för styrelsen att uppta lån och inteckna föreningens egendom

Efter årsmötet äter vi en smörgås. Anmälan för maten till info@segel.ax senast 17 november.

Valberedningens förslag till styrelse:
Björn Tennström, kommodor
Andreas Remmer, vice kommodor
Tarja Bergvall, skattmästare
Dick Harju-Jeanty, klubbmästare
Ramona Sundström, juniorchef
Staffan Lindberg, kappseglingschef
Maria Sten Lindqvist, boatingchef
Victoria Backman, kommunikationschef

Recent Posts