ÅRSMÖTE
fredag 22.11 kl 19:00 på ÅSS Paviljongen.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Befullmäktigande för styrelsen att uppta lån och inteckna föreningens egendom

Valberedningens förslag till styrelse 2020

Efter årsmötet äter vi en Jägarsmörgås på ÅSS Paviljongen, anmälan för maten till info@segel.ax senast 20 november.

Här finns länkar till slutliga dokumenten från Årsmötet 2019:
Årsberättelse 2019
Organisation 2020
Verksamhetsplan 2020

Recent Posts