Kallelse till
ÅRSMÖTE
fredag 23.11 kl 19:00 på Ålands Sjöfartsmuseum i auditoriet.

Stadgeenliga ärenden

Efter årsmötet äter vi en Jägarsmörgås på ÅSS Paviljongen, anmälan för maten till info@segel.ax senast 21 november.

Här är valberedningens förslag till styrelse för 2019:

Björn Tennström                        kommodor
Dick Harju-Jeanty                      vice kommondor
Per Sahlberg                                skattmästare
Staffan Lindberg                         kappseglingschef
Andreas Remmer                      juniorchef
Olof Malmberg                           boatingchef
Monica von Frenckell               klubbmästare

Recent Posts