Medlem

Som medlem i ÅSS har du flera förmåner, t.ex:

  • Rabatt i restaurangen
  • Tillgång till Rödhamn


Medlemsavgifter 2018


Anslutningsavgift
140€
Anslutningsavgift för person utan åländsk anknytning
500 €
Medlem årsavgift
65 €
Make/maka/sambo årsavgift
27 €
Senior över 70 år årsavgift
32 € 
Ungdom 20 - 25 år årsavgift
23 €
Junior under 20 år årsavgift
23 €
Ständig medlem kansliavgift
12,50 €


Bli medlem i ÅSS

Ansökan om medlemsskap skickas till info@segel.ax

eller per post till:

ÅSS
PB 135
AX 22101 Mariehamn

Följande uppgifter skall framgå i ansökan:
Namn
Adress
Födelsetid
Mail adress
Telefon nr

Skriv gärna en kort förklaring varför du vill bli medlem.


Adressändring

Det är viktigt att ÅSS medlemsregister är uppdaterat.

Skicka ändringar med e-post till info@segel.ax så förs de in i registret.


Slabbkistan

ÅSS slabbkista finns i kansliet i klubbpaviljongen och sköts av Brage Jansson tel 0457 3434 170. Sommartid finns sortimentet i ÅSS butik.

Följande artiklar finns att köpa ur slabbkistan:

ProduktPris
Klubbflagga 44 x 72 cm26,-
Klubbflagga 55 x 90 cm32,-
Klubbflagga 66 x 108 cm36,-
Klubbflagga 80 x 131 cm50,-
Ålandsflagga med ÅSS emblem 44 x 80 cm35,-
Ålandsflagga med ÅSS emblem 55 x 100 cm40,-
Ålandsflagga med ÅSS emblem 66 x 120 cm52,-
Ålandsflagga med ÅSS emblem 80 x 145 cm70,-
ÅSS vimpel 25 cm lång20,-
ÅSS vimpel 35 cm lång30,-
ÅSS vimpel 44 cm lång30,-
ÅSS vimpel 50 cm lång30,-
ÅSS slips20,-
Mösskokard och kavajmärke10,-
Rödhamnsnyckel100,-

 

Följande mått på flagga och flaggstång rekommenderas:

Båtens längdFlaggans storlekFlaggstångens längd
under 7 m44 x 72 eller 44 x 80 cm
100 cm
7 - 10 m55 x 90 eller 55 x 100 cm
120 cm
10 - 12 m66 x 108 eller 66 x 120 cm
145 cm
12 - 15 m80 x 131 eller 80 x 145 cm
210 cmÅländska Segelsällskapet r.f.