ÅRSMÖTE 2017

Årsmöte fredag 24.11.2017 kl 19:00 på Ålands Sjöfartsmuseum i auditoriet.

- Stadgeenliga ärenden

- Val av hedersmedlem

Efter årsmötet äter vi en Jägarsmörgås på ÅSS Paviljongen, anmälan för maten till info@segel.ax senast 22.11.

Alla medlemmar välkomna!


Åländska Segelsällskapet r.f.