Kontakt

Åländska Segelsällskapet                
PB 135
AX 22101 Mariehamn
Fo-nummer 0205114-3
info@segel.ax
+358 457 3434 170

ÅSS Paviljongen
+358 18 19141
boka@paviljongen.ax

ÅSS Marina
+358 18 13610
gasthamn@segel.ax

ÅSS Rödhamn                
+358 18 54028
rodhamn@segel.ax

Brage Jansson
Verksamhetschef
+358 457 343 4170
info@segel.ax

Björn Tennström
Kommodor
+358 407 325843
bjorn.tennstrom@aland.net

Dick Harju-Jeanty
vicekommodor
+358 457 5957691
dickski@gmail.com

Per Sahlberg
Skattmästare
+358 40 66 03 800
perathome@gmail.com

Junior
Thomas Tennström
tranare@segel.ax
+358 457 34 31 710
eller Verksamhetschef
+358 457 34 34 170
info@segel.ax

Staffan Lindberg
Kappseglingschef
+358 405 10 48 76
staffan.lindberg@northsails.com


Olof Malmström
Boatingchef (Besiktning)
+358 50 5566 517
po.malmstrom@pp.inet.fi


Monica von Frenckell
Klubbmästare
+358 40 1678 773
monica.vonfrenckell@ada.ax

Erik Rustner
Intendent Rödhamn
tandlakare@rustner.com
+358 4573434505

Åländska Segelsällskapet r.f.