Onsdagssegling

Onsdagsseglingarna, ÅSS populära veckokappsegling seglas i entypsklassen 606.

Upp till 18 båtar deltar i ca 20 delseglingar under säsongen.

Starten går nedanför ÅSS paviljongen vid 17.45 varje onsdag under hela säsongen och alla intresserade är varmt välkomna ned på södra pontonen och titta.

Jourlista

-

Åländska Segelsällskapet r.f.