Resebidrag

Regler för bidrag 2017

ÅSS beviljar resebidrag för juniorernas resor till kappseglingar och träningsläger. Kostnader för deltagande i följande tävlingar utanför Åland ersätts mot inskickad reseräkning:

Nationella rankingtävlingar för optimistjolle och laser
Tävlingar i Sverige för optimistjolle och laser

Maximala bidragsnivåer:
Dessa bidragsnivåer gäller om inte annat beviljats efter skriftlig ansökan.
Rese- och övriga kostnader (inklusive deltagaravgifter i ovannämnda tävlingar) ersätts för en deltagare (=båt och besättning) upp till följande maxnivåer per tillfälle: 

För rankingtävling eller motsvarande inom Finland/Sverige250 euro
För nationellt mästerskap i Finland/Sverige350 euro
För träningsläger inom Finland/Sverige180 euro

För flermansbesättningar höjs maximinivån med 50 € per besättningsmedlem utöver rorsman.

Bidrag för deltagande i andra tävlingar, träningsläger eller seglingsevenemang kan beviljas efter en skriftlig ansökan. Till ansökan bifogas en kostnadsuppskattning samt information om tävlingen/träningslägret. På basen av det bedöms storleken på eventuella bidrag.

Ansökan och eventuella frågor riktas till juniorchef Victoria Backman; junior@segel.ax eller 040 376 8030.

Maximal ersättning under säsongen uppgår till 1500 euro per båt.

Excel för enskild reseräkning

Excel för grupp reseräkning 

Aktuella rankingtävlingar för optimist respektive laser finns på:
www.optari.net
www.saillaser.fi


Träning på Avancia
ÅSS subventionerar juniorernas vinterträning på Avancia. Subventioneringen sträcker sig från oktober-april. Under resten av året ges ingen subventionering av träning på Avancia utan bekostas således av respektive seglare. För frågor och mer information, kontakta juniorchefen: junior@segel.ax


Åländska Segelsällskapet r.f.