FunktionärDin hjälp är guld värd

ÅSS juniorverksamhet leds av anställda tränare och ledare i klubben. De är ansvariga för planering och utförande och ser till att barnen har roligt och utvecklar sina färdigheter och sitt självförtroende i en trygg miljö.

Som förälder är du viktig som stöd för ditt barn i utövande av sin idrott, men även för ledarna i att sprida de viktiga delarna i idrottens värdegrund: rent spel, glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och allas rätt att vara med.


Från förälder till funktionär
Om du vill medverka i klubben finns det många roller både på land och på vattnet där din hjälp är värdefull. Vid våra tisdagsseglingar och andra kappseglingar behövs funktionärer inom olika områden; t.ex. start- och målprocedur, säkerhetsbåt, resultatrapportering och tävlingskansli. Vår- och hösttalkan samt Rödhamnslägret är andra exempel på aktiviteter där föräldrarna samlas och gemensamt hjälper till under trevlig samvaro.

Alla insatser är välkomna och du behöver inte kunna något om segling utan du får hjälp och utbildning på de områden där det behövs. 

Funktionär 2017
Under våren 2017 kommer vi att hålla utbildningstillfällen för föräldrar och andra intresserade som vill hjälpa till som funktionärer den kommande sommaren. Dessa tillfällen hålls i klubbens egen regi och innehåller bland annat grundläggande kappseglingsregler, säkerhet och båthantering.

Håll utkik här på hemsidan efter mer information. Du kan även meddela ditt intresse redan nu till juniorchef Victoria Backman, junior@segel.ax eller 040 376 8030.

Välkommen med i vår glada gemenskap tillsammans med seglarbarn och föräldrar!

Åländska Segelsällskapet r.f.