Priser & Bokning

Hamnavgifter

maj, juni, augusti och september

Alla storlekar 28 €

Longside under 65 fot (-20 m) 33 €

Longside över 66 fot (20 m -) 38 €

 

juli

– 30 fot (- 9,14m) 28 €

31 – 40 fot (9,15 – 12,19 m) 32 €

41 fot – (12,20 m -) 37 €

Longside under 65 fot (- 20m) 59 €

Longside över 66 fot (20 m -) 79 €

 

Service som ingår i hamnavgiften

El, vatten, dusch, toalett, bastu, WiFi, sophantering och dagskryssning till Sverige. När du betalar din hamnavgift får du koden till servicehusen.

Koden byts kl 14.00 varje dag. Hamnavgiften betalar du i Hamnkontoret. Fäst kvittot tydligt på förstaget eller på annan synlig plats så att hamnpersonalen vet att du har betalat.

Bokning

Longside platserna längs med kajerna är bokningsbara. Boka hamnplats här.
Bokad båt skall ankomma senast 18.00 inchekningsdagen.